Επιστροφες "Omniscan", "Visipaque" και "Omnipaque"

νεα

Επιστροφες "Omniscan", "Visipaque" και "Omnipaque"

Σας ενημερώνουμε για τις επιστροφές στους κωδικούς "Omniscan", "Visipaque" και "Omnipaque". Πιο συγκεκριμένα, όπως μας ενημέρωσε τηλεφωνικώς η αρμόδια εταιρεία για την κυκλοφορία των εν λόγω κωδικών "ΦΑΡΜΑΖΑΚ", οι επιστροφές στους συγκεκριμένους κωδικούς που η λήξη τους είναι μεταξύ της χρονικής περιόδου από Ιούλιο 2016 (7/2016) έως και Δεκέμβριο 2016 (12/2016), θα πραγματοποιηθεί έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2016. Όσοι φαρμακοποιοί διαθέτουν εμπορεύμα το οποίο λήγει εντός αυτής της χρονικής περιόδου σε "Omniscan", "Visipaque" και "Omnipaque" και επιθυμούν την επιστροφή τους, παρακαλούνται να το πραγματοποιήσουν έως και την προαναφερθείσα ημερομηνία. Μετά το πέρας αυτής η φαρμακαποθήκη μας δε θα δέχεται επιστροφές.

Συμφώνα με την εταιρεία, ο λόγος της έγκαιρης επιστροφής των εν λόγω σκευασματών είναι αποκλειστικά ο προγραμματισμός της επαναδιάθεσής τους σε κέντρα υψηλής κατανάλωσης, για την αποφυγή άσκοπων καταστροφών.

Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε...!