Προσωρινη διακοπη διακινησης "EVACOL" & "EVACOL JUNIOR"

νεα

Προσωρινη διακοπη διακινησης "EVACOL" & "EVACOL JUNIOR"

Σας ενημερώνουμε ότι διακόπτεται προσωρινά η διακίνηση των προϊόντων “EVACOL 12 SACHETS x 13,3 GR” και “EVACOL JUNIOR 12 SACHETS x 6,563 GR”. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία “ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. – EPSILON HEALTH” ενημερώνει ότι η διακοπή διάθεσης των  συγκεκριμένων προϊόντων είναι προσωρινή, σχετίζεται αποκλειστικά με τη χρήση των εμπορικών σημάτων από την εταιρεία και δεν αμφισβητείται η ποιότητα ή η καταλληλότητά τους. Για να μην υπάρξουν παρανοήσεις, σας παραθέτουμε την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας όπως την παραλάβαμε και εμείς:

“Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της υπεύθυνης πληροφόρησης και της αξιόπιστης συνεργασίας μας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, λόγω προσωρινής απαγόρευσης της χρήσης των εμπορικών σημάτων μας “Evacol” και “Evacol Junior”, παρά το γεγονός ότι η εταιρία μας είναι νόμιμη δικαιούχος των σημάτων αυτών, είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε άμεσα τη διάθεση των ομώνυμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων μας και να αποσύρουμε από την αγορά όσα προϊόντα έχουν ήδη διατεθεί με τις παραπάνω ονομασίες (Evacol και Evacol Junior).

Σας δηλώνουμε υπεύθυνα ότι η διακοπή της διάθεσης των ανωτέρων προϊόντων είναι προσωρινή, σχετίζεται δε αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση των ανωτέρω εμπορικών σημάτων από την εταιρία μας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται η ποιότητα ή η καταλληλότητα των προϊόντων, τα οποία είναι πιστοποιημένα ιατροτεχνολογικό βοηθήματα. Θεωρούμε μάλιστα πολύ πιθανό ότι η παραπάνω προσωρινή απαγόρευση θα ανατραπεί, αφού στηρίζεται σε μια, κατά την άποψή μας, προφανώς εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία της νομοθεσίας περί σημάτων.

Δεδομένης της εξαιρετικής αποδοχής των προϊόντων μας Evacol από το καταναλωτικό κοινό και της επιστημονικά τεκμηριωμένης αξίας της μακρογόλης 3350, σας διαβεβαιώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση πολύ σύντομα τα προϊόντα Evacol που όλοι εμπιστεύεστε θα κυκλοφορήσουν ξανά με νέο εμπορικό όνομα.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε από την λήψη της παρούσας επιστολής και εφεξής, και μέχρι τυχόν νεώτερη ενημέρωση από την εταιρία μας, να απόσχετε από οιαδήποτε διάθεση και διακίνηση των ανωτέρω προϊόντων με τα εμπορικά σήματα “Evacol” και “Evacol Junior” προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενημερώνοντας παράλληλα άμεσα και τους δικούς σας πελάτες και να μας παραδώσετε εντός των επόμενων τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών το απόθεμα των εν λόγω προϊόντων μας που βρίσκεται στις αποθήκες σας. Επιπλέον παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών λίστα των πελατών σας στους οποίους έχετε διαθέσει τα εν λόγω προϊόντα μέχρι τη λήψη της παρούσας.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο Απαντητικό Δελτίο Πελάτη και να το επιστρέψετε στην εταιρεία μέσω mail ή fax. Η επιστροφή των αδιάθετων ποσοτήτων των προϊόντων, τα οποία θα σας πιστωθούν εξ’ ολοκλήρου, παρακαλούμε να γίνει μέσω της courier speedex στη διεύθυνση της εταιρείας, υπ’ όψη της κας Φωτακίδου Δουκένης.

Ζητούμε την κατανόησή σας για τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, η οποία διαβεβαιώνουμε ότι δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε δική μας αμέλεια ή εμπορική σκοπιμότητα. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφόρηση ή διευκρίνιση ή διευθέτηση τυχόν επιθυμείτε σχετικά με τα ανωτέρω (υπεύθυνο πρόσωπο επικοινωνίας κα. Jenni Suometsa).

Μετά Τιμής

Γαριοφουλίδης Χρήστος

Γενικός Διευθυντής”